Cách tính lương mới, nhà giáo sẽ không còn phụ cấp thâm niênNhư Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, ngày 14/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Luật Giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 9 chương, 115 điều.  Theo đó, Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.  Ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ với báo chí cho biết, sau khi Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực, chính sách đối với đội ngũ giáo viên có một số thay đổi.  Ông Minh nêu cụ thể, thứ nhất thay đổi về quy định chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.  Theo đó, giáo viên mầm non trước đây chuẩn trình độ đào tạo là trung cấp, thì nay là cao đẳng; giáo viên tiểu học chuẩn đào tạo từ trung cấp nâng lên thành đại học; giáo viên trung học cơ sở chuẩn đào tạo từ cao đẳng nâng lên thành đại học. Thứ 2: Nếu trước đây, các chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa được nói đến một cách tường minh trong các văn bản quy phạm pháp luật, thì nay nội dung này được đưa vào Luật. Thứ 3: Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được hưởng phụ cấp ưu đãi phù hợp với đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.  Chia sẻ cụ thể hơn về chính sách nhà giáo liên quan đến lương, phụ cấp theo quy định mới, ông Minh nói:  “Từ năm 2010, theo quy định của Luật Viên chức, cách trả lương là theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Các giáo viên mới vào ngành đều chưa đủ tiêu chuẩn để ở hạng chức danh khác, ngoài chức danh thấp nhất, do đó, mức lương nhận được tương ứng cũng là mức thấp nhất”. Ông Minh nói thêm, bảng lương mới hiện nay đang được xây dựng, tinh thần là mức lương được trả theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp.  Ngành Giáo dục không có thang bảng lương riêng, nhưng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nâng lên cũng là căn cứ để khởi đầu cho bậc lương của giáo viên ở các bậc học này, về logic cũng đã được nâng lên.  Dự kiến cách tính lương mới sẽ không còn khái niệm lương cơ bản mà sẽ là lượng tiền khởi động ban đầu có một mức, sau đó quy ra các mức cao hơn.  Cách đưa ra bậc lương ban đầu bằng lượng tiền cùng các hệ số và được nâng lên bởi trình độ đào tạo, sẽ thấy lương giáo viên, đặc biệt bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được nâng lên so với hệ thống hiện nay, nhất là với đội ngũ giáo viên mới vào nghề. “Về phụ cấp ưu đãi, chúng tôi đang cố gắng bảo vệ mức phụ cấp ưu đãi cho ngành Giáo dục ở mức cao nhất là 30% như theo dự kiến hiện nay. Bảo vệ quan điểm này từ đặc thù nghề nghiệp, khó khăn phức tạp trong nghề nghiệp một cách khoa học, logic, chứ không phải theo mong đợi cảm tính”, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục khẳng định.  Điều đó cho thấy, với cách tính lương mới, nhà giáo sẽ không còn phụ cấp thâm niên.   Giải thích về điều này, ông Minh cho rằng, phụ cấp thâm niên hiện thể hiện sự khác biệt

Nguồn: https://laneletters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://laneletters.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *