Phần mềm biên soạn từ điển dùng để in sách – phần 2* Bạn cần một phần mềm để biên soạn một từ điển cá nhân?
* Một phần mềm làm từ điển để in sách?
* Một phần mềm làm từ điển có thể tra cứu với các app, soft từ điển phổ biến nhất hiện nay?

Tummo Dictionary Maker là phần mềm giúp bạn biên soạn từ điển một cách chuyên nghiệp nhất.

Tummo hỗ trợ xuất bản ra các định dạng như sau:

– MS Word : Dùng để in ấn, xuất bản
– TUMMO : Dùng tra cứu trên desktop (Tummo Dictionảy 2017) và android (sử dụng Tummo Custom Dictionary)
– Xdxf dictionary (rất nhiều soft và app hỗ trợ định dạng này)
– Lingoes: Xuất bản sang định dạng từ điển nổi tiếng Lingoes.

Download:

Nguồn: https://laneletters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://laneletters.com/phan-mem/

  • cho xin link tải đi Admin 😀

    Trung Đặng Bonita June 30, 2020 12:45 am Reply
  • không có bản giống như hướng dẫn AD ơi 🙁

    Trung Đặng Bonita June 30, 2020 12:45 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *